EO-Event|Valentine

posted on 04 Feb 2012 22:17 by nobutawoo in EO directory Cartoon
เอนทรี่ย์นี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
 
 
 
--------------------------------------

ไม่แน่ใจว่านี้จะใช่  "EO Event 05 Be My Valentine"  หรือเปล่านะเจ้าค่ะ
 

 วาเลนไทน์นี้ จะให้ช็อคโกแลต ใครหรอ?  *สะกิดๆ*